Skip to content

Plan promocji

Fundacja CONCORDIA Szczecin

projekt UE

PLAN PROMOCJI

„Edukacja nam niestraszna”

Założenia

 

Grupa docelowa promocji
 • nauczyciele
 • uczniowie
 • społeczność lokalna
 Cele promocji Realizacja założeń umowy o dofinansowanie w zakresie informacji o realizacji projektu
Harmonogram
promocji i zakres prac

Działania promocyjne będą prowadzone w 2 etapach:

1 Etap – organizacyjno-techniczny do 30.09.2019

Obejmuje, opracowanie graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych projektu, określenie zakresu prac do wykonania:

 • plakaty
 • wizualizacja dokumentów (wzór)
 • określenie informacji w umowach z personelem projektu dotyczących współfinansowania
 • określenie szczegółów działań promocyjnych w okresie realizacji zadań merytorycznych

2 Etap – promocja właściwa – cały okres realizacji projektu

 • Przygotowanie i rozwieszenie materiałów promocyjnych na pomieszczeniach, w których realizowany jest projekt – plakaty;
 • Przygotowanie tablicy i umieszczenie na budynku;
 • Wywieszenie informacji o projekcie na stronie Fundacji i szkoły objętej projektem zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;
 • Umieszczanie na bieżąco informacji o realizowanych zadaniach na stronie projektu i Facebooku – łącznie minimum 5 informacji.