Centrum aktywności Concordia+

Miło nam poinformować, że Fundacja CONCORDIA Szczecin otrzymała dofinansowanie w kwocie 167 910.00 zł  w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 na realizację projektu „Centrum aktywności Concordia+”. Projekt uzyskał maksymalną możliwą ilość punktów, znajdując się na piątym miejscu listy rankingowej dla Priorytetu IV –  Przygotowanie do starości.

Główne kierunki działania, przewidziane w projekcie mają za zadanie zwiększenie aktywności seniorów i większą ich ochronę, poprzez następujące działania:

 1. Bezpieczeństwo seniorów – działania wspierające dla seniorów w tym obszarze, które obejmą: poradnictwo: ekonomiczne, psychologiczne, prawne dla zagrożonych seniorów. Ponadto szkolenia w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz minimum dwa spotkania z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie obejmujące praktyczne aspekty zabezpieczenia się przed przestępstwami dotyczącymi osób starszych;
 2. „Pamiętajmy o dzieciach wojny”. Działanie to ma na celu podzielenie się z odbiorcami przez osoby, których dzieciństwo przypadło na najtragiczniejsze w dziejach lata II Wojny Światowej. Są to tzw. Pionierzy. Przeprowadzenie z nimi wywiadów, nagranie filmów pozwoli na ocalenie ich losów od zapomnienia;
 3. Poprawa wizerunku osób starszych jako grupy aktywnej. W ramach poprawy wizerunku seniorów planujemy: przeprowadzenie 3 wywiadów z aktywnymi seniorami 60+, 4 wywiady wspomnieniowe o aktywnych seniorach, którzy już odeszli. Pozwoli to pokazać seniora jako osobę aktywną, która realizuje swoje pasje bez względu na wiek. Będzie to również w zgodzie z zasadą, że chcieć to móc, co będzie pozytywnym przykładem dla młodszych pokoleń;
 4. Wsparcie działań z udziałem aktywnych seniorów, co jest uzupełnieniem punktu 3. Chcemy pokazać, iż można w dobie pandemii być aktywną osobą i realizować swoje pasje. Będą to działania międzypokoleniowe prowadzone z udziałem aktywnych seniorów:
  • Terapia zajęciowa z wykorzystaniem technik ARTE;
  • Ćwiczenia izometryczn;
  • Koło smakoszy zielarskich;
  • Warsztaty historyczno-turystyczne;
  • Warsztaty Flashback – warsztaty fotograficzne;
  • Centrum aktywności Concordia.