Edukacja nam niestraszna – SP Strachocin

projekt UE

Uprzejmie informujemy, iż złożony przez Fundację CONCORDIA projekt znalazł się na liście projektów skierowanych do dofinansowania z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

„Edukacja nam niestraszna”.

Cele projektu:

Rozwój kompetencji kluczowych u minimum 50 uczniów SP Strachocin do sierpnia 2020 roku.

Projekt obejmie również swoim wsparciem min.10 nauczycieli uczących w SP Strachocin w zakresie rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz podniesienia

przepływu informacji między nauczycielami w obszarze wspierania uczniów.

Podniesienie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych w SP Strachocin poprzez doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz utworzenie wewnątrzszkolnej sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli SP Strachocin do czerwca 2020 roku.

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe dzięki stworzeniu w ramach projektu kół zainteresowań takich jak:

  • Szkolne Zielarskie Koło Naukowe,
  • Szkolne Koło Inżynierii Lądowej i Maszyn Prostych,
  • Szkolne koło dziennikarskie,
  • Szkolne Koło Elektronicznej Literatury z Klubem Dyskusyjnym,
  • Szkolne Koło Gier Strategicznych Planszowych i Szachów,
  • Szkolne Koło Programowania Artystycznego,

oraz dodatkowo zajęcia rozwijające zainteresowania organizowane poza szkołą.

Szkoła Podstawowa w Strachocinie zostanie także w ramach projektu doposażona w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie do realizacji kół zainteresowań.

 

W ramach projektu odbywać się również będzie doradztwo edukacyjno – zawodowe.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 01.09.2019 r.

 

Wartość projektu:

326 915,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:

308 813,00 zł.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.