Zajęcia w projekcie

projekt UE

W ramach rocznego projektu  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  „Edukacja nam niestraszna” realizowanego przez rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Strachocinie przeprowadzamy szereg ciekawych zajęć dla uczniów i uczennic Szkoły, w tym między innymi:

Szkolne Zielarskie Koło Naukowe

W ramach którego uczniowie będą pozyskują wiedzę na temat zasad prowadzenia upraw ziół, zbioru i przetwarzania, zasad zdrowego żywienia z wykorzystaniem matematyki ( gramatura, pomiar jednostkowy, jednostki itp.). Pozyskują wiedzę o działaniach ziół, zasadach segregacji odpadów. Działanie praktyczne – uprawa roślin w tym nawożenie kompostem.

Zdjęcia z zajęć dostępne pod adresem:

http://spstrachocin.superszkolna.pl/cms/50877/szkolne_kolo_naukowe_zielarskie

Szkolne Koło Inżynierii Lądowej i Maszyn Prostych

Jego zadaniem jest budowanie przez uczestników koła modeli różnych maszyn i urządzeń w oparciu o zakupione zestawy, w tym robotów solarnych. Koło rozwija wszystkie kryteria projektowania uniwersalnego.

Zdjęcia z zajęć dostępne pod adresem:

http://spstrachocin.superszkolna.pl/cms/50876/szkolne_kolo_inzynierii_ladowej_i_maszyn_prostych

Szkolne Koło Elektronicznej Literatury z Klubem Dyskusyjnym

Jego zadaniem jest upowszechnienie czytelnictwa, poprzez akceptowany przez uczniów nośnik elektroniczny – dający możliwość czytania w każdej sytuacji życiowej. Formą pracy jest klub dyskusyjny, gdzie na każdych zajęciach omawiane będzie inne zagadnienie społeczne – modelowane i zapowiadane na poprzedzających zajęciach przez prowadzącego, w oparciu o przeczytany fragment dzieła literackiego, przeczytanego przez uczestnika między zajęciami.

Zdjęcia z zajęć dostępne pod adresem:

http://spstrachocin.superszkolna.pl/cms/50878/szkolne_kolo_literatury_elektronicznej_z_klubem_dyskusyjnym