Bezpieczeństwo ekonomiczne w Internecie

Jednym z popularnych sposobów oszukiwania seniorów jest zaciąganie kredytów na dane osób starszych.

Jeżeli decydujemy się na skorzystanie w Internecie z oferty banków lub parabanków to szczególną uwagę powinno się zwrócić na zapisy w umowie pożyczek, w szczególności udzielanych przez parabanki.

Różnego rodzaju pożyczki bywają zabezpieczane prawem do lokalu mieszkalnego. Jeżeli umowa na pożyczkę jest zawierana z notariuszem to powinien nam się pojawić sygnał ostrzegawczy, ponieważ w przypadku umów pożyczkowych notariusz najczęściej jest angażowany w procesie zabezpieczania pożyczki prawem do mieszkaniem danej osoby.

Osoby, które przychodzą po odebranie raty pożyczki (możemy tak sobie zastrzec w umowie, ponieważ nie możemy lub nie chcemy robić przelewu) mogą oszukać nas zaświadczając, że były po odbiór raty i nikogo nie zastali w domu. Tego typu zachowania są podstawą do egzekucji długu i zabrania nam mieszkania ponieważ nie będziemy w stanie udowodnić, że ktoś nie przyszedł.

Należy także uważać na pojęcie upadłości konsumenckiej. Bardzo często osoby starsze otrzymują małe emerytury, a potrzebują pieniędzy na leczenie, naprawę dachu, na węgiel itp. Zaciągają dużo pożyczek i dochodzi do sytuacji, w których nie są w stanie ich spłacać. Oszuści wmawiają osobie starszej, że może nie spłacać swoich długów, musi tylko ogłosić upadłość konsumencką, co skutkuje utratą prawa do wszystkiego, co posiadają np. prawo własności do mieszkania, samochodu itp. Prawo to zyskuje nasz wierzyciel (oszust), który tylko na to czeka.

Zapamiętaj !

Unikajmy nowo powstałych w mieście instytucji pożyczkowych, nawet jeżeli oferują świetne warunki.

Jeżeli zabezpieczeniem pożyczki ma być nieruchomość – warto sprawdzić oferty u innych pożyczkodawców.

projekt „Centrum Aktywności Concordia+” dofinansowany  ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – edycja 2022.