Przemoc fizyczna i psychiczna wobec seniorów, depresja u osób starszych

Zdarzają się sytuacje, że seniorzy nie są traktowani dobrze przez rodzinę, jak i znajomych. Można wyróżnić trzy rodzaje przemocy stosowanej wobec osób starszych: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna i przemoc ekonomiczna.

Przemoc fizyczna polega na użyciu siły wobec osoby (pobicie, duszenie, popychanie, wykręcanie rąk itp.), a także na głodzeniu, podawaniu środków uspokajających/nasennych i pozbawianiu możliwości snu/spokoju.

Przemoc psychiczna to bardzo często upokarzanie i poniżanie seniorów, negatywne ocenianie, obrażanie, zastraszanie, szantażowanie, czy izolacja.

Przemoc ekonomiczna polega najczęściej na odbieraniu emerytury/renty seniorowi, wydzielaniu mu pieniędzy, kontrolowaniu wydatków, zmuszaniu do podpisywania różnych zobowiązań finansowych na siebie (pożyczki, kredyty), a następnie zabieraniu tych pieniędzy, zmuszaniu do zmian w testamencie.

Ze względu na liczne problemy zdrowotne, choroby, sprawy rodzinne i samotność seniorzy bardzo często popadają w depresję, która czasami może doprowadzić do myśli samobójczych. Jeżeli czujesz u siebie od jakiegoś czasu obniżony nastrój, utraciłeś/aś wcześniejsze zainteresowania, przestałeś/aś wychodzić z domu i utraciłeś/aś relacje ze znajomymi – koniecznie skontaktuj się z lekarzem rodzinnym.

Zapamiętaj !

Jeżeli ktoś będzie stosował wobec Ciebie lub wobec twojego znajomego przemoc psychiczną, fizyczną lub ekonomiczną koniecznie poinformuj o tym Policję.

projekt „Centrum Aktywności Concordia+” dofinansowany  ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – edycja 2022.