Kradzież karty przy bankomacie

Osoby starsze bardzo często zapisują sobie numer PIN do karty na jej odwrocie lub zapisują go na karteczce. Kartkę z danymi naklejają na kartę lub wkładają ją do portfela. Nie należy tak postępować, ponieważ ułatwiamy złodziejowi pobranie pieniędzy z naszej karty, czy płacenie nią w sklepach do momentu zablokowania karty.

Jeżeli dojdzie do kradzieży portfela lub karty należy jak najszybciej zadzwonić na infolinię banku i zablokować kartę. Numer na infolinię banku jest zapisany często na odwrocie karty i przy bankomatach danego banku. Możemy także o taki numer poprosić w banku, w którym posiadamy konto.

Zapamiętaj !

Nigdy nie zapisuj numeru PIN na karcie do płacenia!

Możesz sobie zapisać numer PIN w telefonie np. pod jakimś imieniem.

Zapisz w telefonie numer infolinii do banku, aby w razie kradzieży karty móc szybko ją zastrzec.

projekt „Centrum Aktywności Concordia+” dofinansowany  ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – edycja 2022.